dr. Farkas T. Csaba ügyvéd

A Dr. Farkas T. Csaba Ügyvédi Iroda igen széleskörű tapasztalattal rendelkezik az ingatlanokhoz kötődő jogügyletek lebonyolításában. Az Iroda megbízásai során számos építési beruházáshoz nyújtott jogi szolgáltatást a beruházás tervezésétől, a teljes megvalósításig. Az általánosnak mondható ingatlan adásvételek, ingatlan ajándékozások és egyéb, ingatlanokat érintő jogügyletek mellett, számos speciális, vagy különleges eljárásokban nyújtunk szakértő és körültekintő jogi szolgáltatást. Az Iroda jogi szolgáltatásai kiterjednek a polgári jog, számos területére. Kiemelten a kis- és középvállalkozások gazdálkodásai során felmerülő szerződéses kötelmek léterhozására, ezen kötelmeken alapuló igényérvényesítésekre, de ugyanígy a természetes személyek hasonló képviseletére. A gazdasági kapcsolatokból származó jogviták során a perképviseletekre, az igények érvényesítésének minden területére, így a nemperes eljárásokra és a peres eljárásokra, valamint a végrehajtások során történő képviselet biztosítására. Különös figyelmet fordítunk a természetes személyeket ért személyiségi jogi pereknek, amelyekben az eddigiekben is sikereket könyvelhettünk el.
 

"Hiszem, hogy a védő akkor láthatja el eredményesen védence képviseletét, ha a szakismerete a büntetőjoghoz kapcsolódó szűkebb jogterület alapos ismeretén túl, más jogágak hasonlóan mély ismeretét is feltételezi. Véleményem szerint, a védő akkor tud eredményesen eljárni védence képviseletében, ha megbízása során minden, jogszabály adta lehetőséget ki tud használni, és tapasztalatai alapján, az eljárás megindításától az adott esetre megfelelő stratégiát tud kialakítani."   A Dr. Farkas T. Csaba Ügyvédi Iroda közel egy évtized alatt, számos büntetőügyben biztosított olyan védelmet, amely védencei megelégedésével zárultak. A büntető jogterületen belül, elsősorban gazdsági bűncselekményekben biztosítunk védelmet, de a tapasztalataink és szűkebb szakismeretünk kiemelést igényel a közlekedési bűncselekmények, adó bűncselekmények, hivatalai bűncselekmények vonatkozásában is.