dr. Farkas T. Csaba ügyvéd

Ingatlanok tulajdonátruházási (adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, … stb.) szerződések készítése.
Közös tulajdon létrehozásával (házasság, ráépítés, társasház, ... stb.) és megszüntetésével kapcsolatos szerződések készítése.
Társasház alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítése.
Telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos szerződések elkészítése és az ezalapján történő ingatlan-nyilvántartási átvezetés során történő képviselet biztosítása.
Ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések készítése.
Építési beruházáshoz kötődő komplex képviselet. A földterület megvásárlásától az egyes albetétek értékesítéséig.