dr. Farkas T. Csaba ügyvéd

Házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése.
Házassági vagyon megosztásával kapcsolatos szerződések szerkesztése, véleményezése.
A hagyatékhoz kötődő szerződések szerkesztése. (Életjáradéki-, tartási-, örökési szerződések.)
Tanácsadás, közvetítés, mediáció a jogvita elkerülése érdekében.
Gyermek elhelyezésével, tartásával kapcsolatos vitás kérdések rendezése.
Perképviselet a családjog minden területén.